Eximbank, çıtayı yükseltti

Türk Eximbank Genel Müdür Hayrettin Kaplan, yılsonu itibariyle Türkiye ihracatının beşte birini finanse edeceklerini açıkladı. Kaplan, 2014’ün 11 aylık döneminde ihracatçılara 28 milyar dolarlık destek sağladıklarını ve bugüne kadar ihracata finansman desteklerinin 218 milyar doları bulduğunu belirterek, “Yılsonunda toplam finansman desteğini 31 milyar dolara yükselterek, Türkiye ihracatının yaklaşık beşte birini finanse edeceğimizi tahmin ediyorum. Kredi imkanlarımızdan yararlanan firma sayısı ise 4 bin 750 civarında” dedi.

Hayrettin Kaplan, faktoring sektörü ile gerçekleştirdikleri işbirliği sayesinde, ihracatçılara, faktoring şirketleri aracılığı ile de ihracat reeskont kredilerine ulaşma imkanı tanınmasının ihracatın finansmanı açısından yüksek katma değer yaratacağını ifade ederek, “Halihazırda reeskont kredisi programı, bankamızın yürüttüğü hacmi en yüksek programların başında geliyor. Bankamız, sigorta poliçesinin ihracat alacaklarının teminatı olarak kabul edilmesi, özellikle teminat bulma konusunda sıkıntı yaşayan KOBİ vasfındaki firmalarımızın daha fazla yararlanacağı bir finansman modeli olarak ön plana çıkmaktadır. Faktoring şirketleri ile işbirliği içerisinde hayata geçirilecek bu yeni uygulamayla, daha fazla firma piyasadaki en uygun koşullu finansman imkanı olan reeskont kredilerine kolaylıkla ulaşabilecektir” dedi.

YENİ UYGULAMA OCAK’TA

Hayrettin Kaplan, uygulamanın işleyişi hakkında da bilgi vererek, şunları söyledi: “İhracatçılarımızın faktoring şirketlerine temlik ettikleri ve faktoring şirketlerinin de Türk Eximbank’a ciro ettiği bonolar, iskonto edilerek ihracatçılarımıza finansman imkanı sağlanacak. Eximbank olarak bizim buradaki hedefimiz, piyasadaki en uygun maliyetli kredi imkanı olan reeskont kredisinden daha fazla ihracatçımızın faydalanması. Faktoring şirketleri, sundukları hizmet çeşitliliği ile çok daha geniş bir firma havuzuna erişebilmekte. Hızlı işlem süreçlerine de sahip olan faktoring firmaları ile yapılacak işbirliğinin neticesinde daha fazla ihracatçı firmanın, oldukça hızlı bir şekilde ucuz maliyetli reeskont kredisine ulaşması hedeflenmektedir.”
Hayrettin Kaplan, faktoring sektörünün son yıllarda regülasyon sürecini hızla tamamlayarak ekonomik sisteme tam anlamıyla entegre olduğunu da vurgulayarak, yeni uygulamanın pilot uygulama olarak 2015’in Ocak ayında başlatılacağını açıkladı.

FAKTORİNG İLE İŞBİRLİĞİ

Hayrettin Kaplan, kredi kullanımında etkinliğin artırılması için faktoring şirketlerinden halihazırda ihracat faktoring hizmeti sundukları firmalara ilişkin mevcut portföylerini, maliyeti daha düşük olan bu programa kaydırmalarını da isteyerek, “Uygulamada faktoring şirketlerine temlik edilen her bir faturanın ayrı ayrı bize getirilmesinin yanında bir ay içindeki tüm faturaların toplu şekilde getirilebilmesine de imkan tanıyoruz. Burada ihracatçı firmaların krediye hemen ulaşabilmesi için faktoring şirketlerinin, kendilerine ciro edilen ve alacağa bağlanmış bonoları bize getirene kadar geçecek bir aylık sürede kendi kaynakları ile finanse etmelerini bekliyoruz. Bu şekilde ihracatçı firmaların uygulamadan daha fazla faydalanmasının sağlanabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Faktoring şirketlerine esneklik tanıyacağız

Hayrettin Kaplan, Eximbank’ın sigorta poliçesinin teminat olarak kullanılarak bankalar tarafından ihracatçılara kredi imkanı sunulduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Benzer şekilde, Finansal Kurumlar Birliği’nden gelen talep doğrultusunda, Bankamız ile faktoring şirketleri arasında protokoller imzalanarak, bu sefer Bankamız sigorta poliçesinin faktoring şirketleri tarafından teminat olarak kabul edilmesi suretiyle ihracatçılarımıza finansman sağlanmasına yönelik görüşmeler sürdürülmekte. Söz konusu işbirliğinin gerçekleştirilmesiyle, ihracatçı firmalarımızın yeni pazarlarda ticaret hacimlerini ve pazar paylarını artırmalarına ve bu şekilde daha rekabetçi olmalarına yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum. Öte yandan, bu yöntemle faktoring şirketlerine de teminat konusunda bir esneklik imkanı tanınmış olacaktır.”

KOBİ’lere yeni finansman imkanı

Hayrettin Kaplan, ihracatçıların Eximbank’tan daha çok yararlanmaları konusunda da şu açıklamaları yaptı:
“Önceleri ortalama 3 bin seviyesinde olan Bankamızın kredi imkanlarından yararlanan firma sayısını son dört yılda 4 bin 750’ye yükselttik. Burada ihracatçı birliklerine de iş düşüyor. Birliklerinin ihracatçı firmaları Bankamıza yönlendirmesini, programlarımız hakkında bilgilendirmesini bekliyoruz. Ayrıca son dönemde Kredi Garanti Fonu (KGF) ile de başarılı bir şekilde ilişkiler yürütüyoruz. KGF, başvuru ve operasyon süreçlerinde firmalara büyük kolaylıklar sağlıyor. Biz de KOBİ niteliğindeki ihracatçı firmalarımıza KGF kefaleti ile finansman sağlıyoruz. Bu bakımdan KGF’nin finansman arayışında olan ihracatçı firmaları Bankamıza yönlendirmesinin de firmalar lehine olacağını düşünüyoruz.”
HABERİN LİNKİ