Lider Faktoring halka arz çalışmaları hakkında !

Lider Faktoring halka açılıyor: 

Sektörde 21. yılını dolduran ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 22.000'i aşan KOBİ müşterisine, yurtiçi alacaklarının finansmanı konusunda hizmet veren Lider Faktoring, hisselerini halka açma çalışmalarına, tüm hızıyla devam ediyor. 

 Hisselerini halka açma hazırlığında olan ve gerekli başvurularını yapan Lider Faktoring, önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarında hisselerinin işlem görmesini hedefliyor. Şirketin genel müdürü Can Güney, ''Şirketimiz halka açıldığında belirlemiş olduğumuz hedeflerden birini daha yerine getirmiş olacağız'' diyor. Önceki yıllarda olduğu gibi 2014 yılında sürdürülebilir büyümeye ve KOBİ'lerin çözüm ortağı olmaya devam edeceklerini belirten Can Güney, ''Lider Faktoring; birçok alanda attığı öncü niteliğindeki adımlara bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Şirket paylarımızın halka açılması için Ocak ayında SPK'ya ve diğer yetkili mercilere başvurduk. Halka arzın şirketimizde büyük heyecan yarattığını bu vesile ile ifade etmek isterim. Lider Faktoring halka açık bir şirket konumuna geldiğinde; belirlemiş olduğumuz hedeflerden birini daha yerine getirmiş olacağız'' diye konuşuyor. 

*Sektörün yıllar içindeki gelişiminden bahseder misiniz? 

 Türkiye'de 2008 yılında 5,4 milyar TL olan toplam faktoring alacakları geçen yıllar zarfında %29,9 bileşik yıllık büyüme oranı sergileyerek 2013 yılında 20,2 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. 2013 sonunda aktiflerinin toplamı 21,8 milyar TL'ye ulaşan faktoring sektörü ağırlıklı olarak KOBİ olan müşterilerine 20,2 milyar TL finansman sağlamıştır. 2013 yılında sektörün reel sektöre sağladığı krediler öz kaynakları’nın 5,0 katını bulmuştur. BDDK verilerine göre, 2013 yılsonu itibariyle faktoring sektörünün aktifleri bir önceki yıla göre %20,1 oranında büyümüş olup 31/12/2013 itibariyle sektörde 76 şirket faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin kredi penetrasyon oranı uluslararası oranla kıyaslandığında düşüktür, genellikle ticari banka kredileri kurumsal ve bireysel müşterilere yöneliktir. Bu ortamda faktoring sektörü KOBİ'ler için alternatif bir finansman seçeneği olarak ön plana çıkmaktadır. Yıllar içerisinde GSYH'ye oranında belirgin bir artış gösteren ve hızlı büyüme sergileyen faktoring sektörünün bu trendini devam ettirmesini beklemekteyiz. 

*Kurulduğu günden bugüne kısaca Lider Faktoring'i farklılaştıran özelliklerinden bahseder misiniz? 

 Şirketimiz İstanbul'da bulunan Genel Müdürlüğü, yurt çapındaki 26 şubesi ve 180 civarında çalışanı ile, müşteri veri tabanında bulunan çoğunluğu sanayi şirketi olan, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 22.000'i aşan KOBİ müşterisine, yurtiçi alacaklarının finansmanı konusunda hizmet vermektedir.

 Lider Faktoring'in %9,90 oranındaki hissesi uluslararası bir bankacılık grubu olan Credit Suisse grubuna aittir.Lider Faktoring, Türk faktoring sektöründe çoğunluk hissesi bir bankaya ait olmayan, ancak ortakları arasında uluslararası bankacılık grubu bulunan tek şirkettir.

 Yıllarboyu sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen Lider Faktoring öz kaynağı’nı kendi üreten güçlü kuruluş olmaya özen göstermektedir.

 Kurumsal yönetimin önemine inanan ve 2008 yılından beri, halka açık bir şirket olmadığı halde, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu alan Lider Faktoring büyümeye devam ederken; adillik, hesap verilebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk ilkelerinden ödün vermeyerek, Kurumsal Denetim Derecelendirme Notu'nu her sene yükseltmeyi başarmıştır. Şirketimiz 2013 yılı için; ''Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu En Yüksek Halka Açık Olmayan Şirket'' kategorisinde en yüksek notu alarak 3. kez birincilik ödülüne layık görülmüştür. Kurumsal yönetim ilkelerine gönülden inanan ve bu ilkeleri herhangi bir yaptırım ya da zorunluluk olmadan uygulayan Lider Faktoring olarak; büyüme, gelişme ve değişime olan inancımızdan kaynaklanarak uyguladığımız kurumsal yönetim ilkelerinden dolayı üçüncü kez ödüllendirildiğimiz için haklı bir gurur ve mutluluk duymaktayız.

 Güçlü risk yönetimine ve başarılı bir iş modeline sahip Lider Faktoring'in başarısının arkasındaki önemli faktörlerden birisi de profesyonel yönetim kadrosudur. Uzun yıllardan beri şirkette görev alan üst yönetim kadrosu aktif-pasif yönetiminde azami özeni göstermektedir. Şirketimiz sanayi şirketlerinin fonlamasına odaklanmaktadır, özellikle de Türkiye'de büyük firmalara ara malı üreten KOBİ'lere. Lider Faktoring'in yerleşik müşteri ağı bulunmaktadır, bu müşteri tabanı mevcutta yeni iş yaratılmasında belli bir istikrar sağlamaktadır.

Kaynak: Habertürk 22/05/2014 Faktoring & Leasing eki