SPK, Lider Faktoring'in 70 mn TL tutarlı borçlanma araçlarına yönelik ihraç belgesini onayladı

70 mn TL tutarındaki ihraç tavanında kalmak kaydıyla Lider Faktoring tarafından bir veya birden fazla seferde, 6 ay ile 3 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara) ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi SPK’nın 07/03/2014 tarih ve 7/197 sayılı kararı ile onaylandı.