Takasbank'ta işlem yapmanın kapısı açıldı

2023... Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı. Türkiye, 2023'te dünyada ilk on ekonomi arasına girmeyi, 2 trilyon dolarlık milli gelir, kişi başına 25 bin dolar gelir ve 500 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Bu hedeflere ulaşabilmenin tek yolu ise, 'üretmek' ve 'satmak'. İşte tam da bu noktada finansman ön plana çıkıyor. Üretim ve istihdam için yatırım yapmak şart. Yatırımların finansmanı da en kritik konu. Türkiye'de ağırlıklı olarak bankacılık sektörü tarafından gerçekleştirilen finansman operasyonunda, son dönemdebankacılık dışı finans kesimi de ön plana çıkmaya başladı. 

Takasbank tamam 

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altında birleşen finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri cephesinde son dönemde iki önemli gelişme yaşandı. Önce, Merkez Bankası'nın aldığı kararla, FKB üyesi faktoring şirketleri aracılığıyla, ihracatçı şirketlere finansman desteği sağlamak amacıyla Eximbank üzerinden reeskont kredilerine ulaşma hakkı tanıdı. Faktoring firmalarına temlik edilen ihracat alacaklarına istinaden düzenlenen ve faktoring firmalarınca Türk Eximbank'a ciro edilen bonoların reeskonta kabulü suretiyle firmalara sevk sonrası ihracat reeskont kredisi kullandırılması imkanı getirildi. Bu kararla ihracat faktoringi yapılan ülke sayısı 74'ten 238'e çıkacak.
İkinci önemli gelişme ise, faaliyetlerini BDDK denetiminde sürdüren FKB üyelerineTakasbank Para Piyasası'nda işlem yapma hakkının verilmesi... Bu konudaki girişimler son aşamaya geldi. Takasbank da bu konuda olumlu görüş verirken, işlemlerin önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor. Takasbank Para Piyasası'nda halihazırda aracı kurum ve bankalardan fon fazlası ve/veya fon ihtiyacı olanların talep ve tekliflerinin karşılanması sağlanıyor. Böylece FKB üyesi finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri de banka ve aracı kurumlar gibi kısa süreli fon fazlalıklarınıdeğerlendirebilecekleri ve fon ihtiyaçlarını karşılayacakları bu piyasada yer alabilecek. Fakat bu tek başına yeterli değil. 

Bsmv indirimi şart 

FKB üyesi şirketlerin etkin bir şekilde bu piyasadan yararlanabilmesi için vergi mevzuatıyla organize piyasalarda yaptıkları işlemlerde bankalar ile aracı kurumlara tanınan BSMV indiriminin üye şirketlere de tanınması gerekiyor.
Finans dışı kesimin rekabet ortamının iyileştirilmesi yönünde önemli adımlar atılıyor. Birlik üyelerinin Takasbank Para Piyasası'na katılmasının önünün açılması, regülasyonaçısından da büyük önem taşıyor. Son iki düzenleme ile birlikte sektörün derinliği artarken, Merkez Bankası ile de bağlantının kurulması, yanlış bir algı olarak hafızalarda yer alan 'tefeci' mantığının kırılmasını da hızlandıracak. Bu yılın ilk 9 ayında işlem hacmi100 milyar lirayı geçen üç sektör, büyük bir büyüme potansiyeline sahip. Bürokrasinin son dönemde her üç sektöre yönelik yaptığı düzenlemeler, Birlik'in çalışmalarının karşılık bulmaya başladığının da göstergesi...