Banka dışı finansın payını artıracağız !

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Osman Zeki Özger, FKB üyelerinin firma bilançolarının aktif kalemlerinde yer alan hamen hemen tüm işlemlerde hizmet verdiğini söyledi. Finansal kiralama ile yatırımları finanse ettiklerini belirten Özger, "Faktoring ile ticaretin finansmanında önemli bir rol oynuyoruz. Finansman şirketleri tarafıyla da KOBİ'lerin finansmanının yanı sıra bireysel tüketicilerin de mal ve hizmet edinimlerinin finansmanını sağlıyoruz. Türkiye'deki finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi, üyelerimizce sağlanan alternatif finansman olanaklarını yaygınlaştırmayı, ayrıca çeşitli sektörlerle üyelerimiz arasındaki karşılıklı anlayış ve işbirliğini geliştirmeyi, sektörümüzdeki uygulamalarda standardı sağlamayı ve eğitim faaliyetlerini düzenlemeyi hedefliyoruz" dedi. Özger, finansal kiralama sektörünün Türkiye'de yapılan yatırımların yüzde 7.7'sini finanse ettiğinin altını çizdi. 

PAYI İKİYE KATLANACAK 

Banka dışı finansın, finans sektöründeki payının yüzde 5.4 olduğuna değinen Başkan Özger, "Ülke ekonomisinde, banka dışı finans sektörünün payının artırılması, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, temsil ettiğimiz sektörlerin hak ve menfaatlerini gerek mevzuat gerek uygulama alanında koruyarak, sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla aktif bir kurumsal faaliyet görevini üstlendik. Temsil ettiğimiz sektörlerin, finans sektörü içindeki yüzde 5.4'lük payının, gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi yüzde 11'e ulaşmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. Konsolide verilere göre üç sektörün 2015'in ilk dokuz ayında aktif büyüklüğü, 2014'ün aynı dönemine göre yüzde 25.2 artarak 93.7 milyar liraya çıktı. İşlem hacmi ise yüzde 9 artarak 110.9 milyar lira oldu.