Banka dışı finansla rekabet dopingi...

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinden oluşan bankacılık dışı finans sektörünü tek çatı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile işbirliğine gidiyor. İşbirliği ile Türkiye ekonomisinin dinamosu konumunda olan KOBİ'lerin bankacılık dışı finans sektörünü daha yakından tanımaları ve ürünlerine kolay erişimlerinin sağlanması, rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması yoluyla uluslararası alanda daha etkin bir rol üstlenmeleri amaçlanıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da söz konusu işbirliği içerisinde yer alıyor. FKB, KOSGEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu arasında gerçekleştirilecek işbirliği kapsamında, KOBİ'ler nezdinde finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin hizmetlerinin  yaygınlaştırılması  ve bunlara ilişkin etkililikler düzenlenmesi ve KOBİ'lerin finansman sorunlarının belirlenmesine yönelik saha araştırmaları gerçekleştirilmesiyle birlikte doğru tespit edilen sorunlara yönelik, doğru stratejiler geliştirilmesi planlanıyor.

 

İhracatları artacak

 

Konuyla ilgili açıklama yapan KOSGEB Başkanı Recep Biçer, kurulduğu günden bu yana sürekli KOBİ ve girişimcilerin yanında olan KOSGEB'in, KOBİ'lerin ihtiyaçlarına göre destek programlarını sürekli güncellediğini belirterek, KOBİ'lerin ülke içerisindeki rekabet güçlerinin artırılması konusunda etkin bir rol alırken, diğer yandan Türk KOBİ’lerinin dünya ülkeleri arasındaki rekabet güçlerinin arttırılması gibi çalışmalarını da destekleyerek KOBİ’lerin hamiliğini yapmaya devam ettiğini söyledi.

 

Biçer, KOBİ’leri destekleyen KOSGEB ve FKB arasında gerçekleştirilen işbirliğinin de öz kaynak yetersizliği ve kredi teminindeki güçlük çeken çok sayıda KOBİ’ye bir kapı aralayacağını ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerine artı değer sağlayacağını belirtti.

 

Sorun Çözülüyor

 

Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Özger de, Türkiye ekonomisinin itici gücü olan KOBİ’lerin kalkınma içerisinde önemi her geçen gün artıyor,  KOBİ’ler Türkiye’de yaratılan toplam katma değerin %55’ini, toplam yatırımların %50’sini, toplam ihracatın da %56,4’ünü gerçekleştirmesine karşın öz kaynak yetersizliği ve krediye erişimdeki güçlükler KOBİ’lerin karşı karşıya sorunlar olarak dikkat çekiyor dedi.Haberin Linki: