Faktoring sektörü büyüyecek !

Finansal Kurumlar Birliği çatısına giren faktoring sektörü adeta kabuk değiştirdi. Kamuoyunda imajı yenilenen sektör, modern bir finansal modele doğru evrildi. Bugün artık sektörün adının 'faktoring' yerine 'alacak finansmanı' ve 'Alacak Yönetimi' olarak değiştirilmesi bile gündemde. Faktoring sektörünün hızlı gelişiminde özellikle son 2 yılda yapılan işbirlikleri ve düzenlemeler etkili oldu. Öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayıyla faktoring yönetmeliği yürürlüğe girdi. Bu hamlenin ardından sektörün ekonomide etkinliğini artıracak önemli düzenlemeler yapıldı. Bunlardan ilki Fatura Kayıt Merkezi uygulaması... Faturası olmayan hiç bir alacak faktoringe konu edilemezken, faktoringe konu edilmiş bir faturanın da birden fazla finansmana konu edilmesinin önü kesildi. En önemli uygulamalardan biri de sektör etik ilkelerinin yürürlüğe girmesi. Şirketlerin, faktoring hizmetlerini sunarken bağlı kalacakları etik ilkeler sektörün kamuoyu algısının doğru yönetilmesi açısından da önem taşıyor. Sektörün büyümesine katkı sağlayan diğer bir yenilik ise, faktoring firmalarının Takasbank Para Piyasaları'nda işlem yapma imkânına kavuşması. KOBİ'ler için büyük önem taşıyan en önemli düzenleme ise faktoring firmalarının Eximbank kanalıyla Merkez Bankası Reeskont Kredileri'ne ulaşması oldu. Son düzenleme ile ihracat kredi sigortasına sahip firmalar poliçelerini teminat gösterip faktoring şirketlerinden finansman sağlayabilecek. Geçen yıl yaklaşık 120 milyar liralık işlem hacmine ulaşan sektör, kurumsallaşma yolunda adımlar atan firmalarla geleceğe de umutla bakıyor.