Faktoring Şirketleri Avrupa 8’incisi oldu

Türkiye ekonomisindeki etkinliğini önemli bir seviyeye taşıyan faktoring sektörü ticaretteki payını hızla artırıyor.  Yaşanan siyasi belirsizlikler, yüksek döviz kuru, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırım kararı ve Çin ekonomisindeki belirsizliğe rağmen sektör, 2015 yılı hedefinin üzerinde performans gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl 120 milyar TL ciroyu yakalayan Türk faktoring şirketleri, Avrupa sıralamasında iki basamak yükselip 8’inciliğe ulaştı. Sektör bu rakamla dünyada 13’üncü sırada yer almayı başardı. Faktoring şirketleri Türkiye ticaretinde penetrasyon oranını da yüzde 6.1’e yükseltti.

 

İhracatta Çin’i takip ediyor.

 

Sektör ihracat faktoringinde, 70 ülke arasında Çin’in ardından ikinci  sırada yer aldı. 2015 yılında işlem hacminin 22 milyar TL’lik kısmı  ihracat faktoringinden elde edildi.Öte yandan, 120 milyar TL’lik işlem hacminin yüzde 79,9’u yurtiçi, yüzde 1,7’si de ithalat faktoringinden sağlandı. 2015 yılında faktoring sektöründe faaliyette bulunan 66 şirketin toplam aktifleri ise; 26,7 milyar TL’ye ulaştı.

 

25 Milyar TL’lik Finansman

 

Sektör, 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BBDK) denetimine girmesinin ardından yakaladığı Pazar payındaki artış ivmesini 2013 yılında Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altında daha da hızlandırdı. Finansal Kurumsal Birliği Başkanı Osman Zeki Özger, faktoring ile reel sektöre 25 milyar TL finansman sağlandığını söyledi. Özger “Yurtiçi ve küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen, Finansal Kurumlar Birliği üyeleri finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri risk yönetimi anlayışlarını koruyarak reel sektörü desteklemeye ve büyümeye devam etti” dedi.

 

Sermaye Tabanı Güçlendi

 

Sektöre getirilen 20 milyon TL’lik asgari sermaye zorunluluğu ile geçtiğimiz yıl konsolidasyonlar ve kapanmalar gerçekleşti. 2014 yılında 76 olan şirket sayısı2015’te 66 ya düştü. Bu şirketlerin 18’i ithalat ve ihracat olmak üzere uluslararası işlem yapıyor. 20 milyon TL asgari sermaye koşulunun şirketlerin sermaye tabanının güçlendirdiğini ifade eden  Osman Zeki Özger şunları söyleri.  “Bu şirketlere sürdürülebilir büyüme için uzun vadeli dayanak sağlıyor. 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da küresel gelişmelerin negatif etkilerine karşı şirketlerin karşılaşacakları finansmana erişim, ticaretin akışkanlığı ve teknoloji altyapının yenilenmesi gibi kalkınmanın önemli olduğu alanlarda en önemli çözümün finansal kuruluşlardan geleceği görüşündeyiz.”

 

Üç sektörün aktifleri 100 milyara dayandı

 

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinden oluşan bankacılık dışı finans sektörünü tek  çatı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği (FKB) 2015 yılı itibariyle her üç sektöre ait konsolide verileri açıkladı. Konsolide verilere göre, üç sektörün aktif toplamı yüzde 19,2 artışla94 milyar 591 milyon TL’ye, işlem hacmi ise; yüzde 6,3 artışla 156 milyar 64 milyon TL’ye ulaştı.  

 

Haberin Orjinali :