Lider Faktoring Halka Açılıyor.

Sektördeki 21'inci yılını dolduran ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 22 bini aşkın KOBİ müşterisine, yurtiçi alacaklarının finansmanı konusunda hizmet veren Lider Faktoring, hisselerini halka açma hazırlığında. Bunun için SPK'ya başvurduklarım belirten Lider Faktoring Genel Müdürü Can Güney, "Lider Faktoring halka açıldığında kendimizce belirlemiş olduğumuz hedeflerden birini daha yerine getirmiş olacağız” dedi.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2014’te de bü­yümeye ve KOBİ’lerin çözüm ortağı ol­maya devam edeceklerini belirten Lider Faktoring Genel Müdürü Can Güney, ge­lecek yıllarda, en yüksek pazar payına sa­hip faktoring şirketlerinden biri olmayı hedeflediklerini bildirdi. Credit Suisse ile gerçekleştirdikleri ortaklık ve fonlama­nın ardından önemli başarılara imza at­tıklarını kaydeden Güney, “Lider Fakto­ring, birçok alanda attığı öncü niteliğin­deki adımlara bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Şirket paylarımızın halka açılması için ocak ayında Sermaye Pi­yasası Kurulu'na (SPK) başvurduk. Lider Faktoring halka açık bir şirket konumu­na geldiğinde kendimizce belirlemiş ol­duğumuz hedeflerden birini daha yerine getirmiş olacağız” dedi. Güçlenen serma­ye yapısı, başarılı iş modeli, aktif kalite­si, fonlama imkanları ve Türkiye çapında yaygın şube ağı ile müşterilerine hizmet veren sektörün önemli firmalarından bi­ri haline geldiklerini ifade eden Güney, 2010 yılından itibaren, çeşitli tahvil ih­raçlarını da başarıyla tamamladıkları­nı ve bu kaynaklan KOBİ müşterilerinin fonlanmasında kullandıklarını ifade etti.

"Bilanço ve faktoring alacakları yüzde 7-8 arttı"

Firma olarak başarılı bir yılı daha geri­de bıraktıklarından bahseden Can Gü­ney, “2013 yılının ilk dokuz aylık sonuç­larına baktığımızda, bir önceki yılın ay­nı dönemine göre bilanço ve faktoring alacaklarında yüzde 7-8 oranında artış gözlenirken, öz kaynaklarımızı da ay­nı dönemde yüzde 14 artırmayı başar­dık. 2013 yılı ilk dokuz aylık sonuçları­na göre yurtiçi işlem hacmimiz de 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 14 arttı” şeklinde konuştu. Türkiye Kurumsal Yö­netim Demeği (TKYD) tarafından veri­len kurumsal yönetim ödülüne üçüncü kez layık görüldüklerini aktaran Güney, bu ödülü ocak ayında TKYD tarafından düzenlenen VII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde aldıklarını kaydetti. Güney, şunları söyledi: “Türkiye Kurum­sal Yönetim Derneği tarafından hazır­lanan ‘Kurumsal Yönetim Ödülleri Pro­jesi’ ödülleri 14 Ocak'ta açıklandı. Lider Faktoring, ‘Kurumsal Yönetim Derece­lendirme Notu En Yüksek Halka Açık Ol­mayan Şirket’ kategorisinde en yüksek notu alarak 3’ncü kez birincilik ödülüne layık görüldü. 2008 yılından beri, halka açık bir şirket olmadığı halde Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu alan Li­der Faktoring, büyümeye devam ederken, adillik, hesap verilebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk ilkelerinden ödün vermeye­rek, ‘Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nu her sene yükseltip, üçüncü kez birinciliğe hak kazanmış oldu.”

Firmanın ülke çapındaki 26 şubesi ve 180 civarında çalışanı bulunduğunu aktaran Can Gü­ney, Türkiye faktoring sektöründe çoğun­luk hissesi bir bankaya ait olmayan, ancak ortaklan arasında uluslararası bir ban­kacılık grubu bulunan tek şirket olduk­larını dile getirdi. Finansal hizmetlerin çeşitlenmesi, gelişmesi ve derinleşmesi yolunda önem taşıyan bankacılık dışı finansal sektörlerin Türkiye’de henüz ge­lişme aşamasında olduğuna işaret eden Güney, “Sektörün finans sistemi içindeki payı her geçen gün artış göstermektedir. Dolayısıyla Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile geti­rilen yenilikler faktoring sektörünün ge­leceği açısından büyük önem taşımakta­dır. Sektörümüzün kendine ait bir kanu­na ilk kez sahip olmasının ve bu kanunla beraber gelen tüm bu olumlu değişiklikle­rin sektörümüzün hızlı büyümesine pozi­tif katkı sağlayacağını düşünüyorum.


Kaynak: "24/02/2014 Dünya Gazetesi"