LİDER FAKTORİNG HALKA AÇILIYORFaktoring sektörünün son yıllardaki gelişiminden bahseder misiniz?
Türkiye’de 2008 yılında 5,4 milyar TL olan toplam faktoring alacakları geçen yıllar zarfında % 29,9 bileşik yıllık büyüme oranı sergileyerek 2013 yılında 20,2 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. 
2013 sonunda aktiflerinin toplamı 21,8 milyar TL’ye ulaşan faktoring sektörü ağırlıklı olarakKOBİ olan müşterilerine 20,2 milyar TL finansman sağlamıştır. 
2013 yılında sektörün reel sektöre sağladığı krediler özkaynaklarının 5 katını bulmuştur. BDDK verilerine göre, 2013 yılsonu itibariyle faktoring sektörünün aktifleri bir önceki yıla göre % 20,1 oranında büyümüş olup 31 Aralık itibariyle sektör de 76 şirket faaliyet göstermektedir. 

Türkiye’nin kredi penetrasyon oranı uluslararası standartlarla kıyaslandığında düşüktür, genellikle ticari banka kredileri kurumsal ve bireysel müşterilere yöneliktir. 

Bu ortamda, faktoring sektörü KOBİ’ler için alternatif bir finansman seçeneği olarak ön plana çıkmaktadır. Yıllar içerisinde GSYH’ye oranında belirgin bir
artış gösteren ve hızlı büyüme sergileyen faktoring sektörünün bu trendini devam ettirmesini beklemekteyiz.